Til inspiration

"Tid er en underlig størrelse - men du bestemmer"


- afholdes september 2022 for ledernetværk (Corporate Vice Presidents).

”Professionel livskvalitet, trivsel og compassion – et bevidst valg og en aktiv træning”


- afholdes oktober og november 2022 for sygeplejersker på onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

"Professionel livskvalitet som Humanum behandler - et bevidst valg og en aktiv træning"


- afholdt marts 2022 for studerende ved Humanum uddannelsen.

 "Compassion-fokuseret ledelse - en aktiv træning for opbygning af modstandskraft mod relationstræthed" 


- afholdt marts 2022 for ledere ved Københavns Politi


"Self-compassion i en omskiftelig tid"


 - afholdt november 2021 for ledere og medarbejdere i Nordea Glostrup

"Compassionate arbejdsfællesskaber"


- afholdt november 2021 for ledere og personale på Borupgaard Gymnasium

"Professionel livskvalitet i almen praksis" 


- afholdt september 2021 for Gladsaxe klyngen af alment praktiserende læger

"Den sundhedsprofessionelle som facilitator af flourishing og mental sundhed"


- afholdt februar 2020 for Center for Diabetes, København

"Mental sundhed og flourishing"


- afholdt november 2019 for Center for Diabetes, København


"Psykosocial støtte og sundheds-pædagogiske indsatser, en inspirationsdag om flourishing" 


- afholdt marts 2020 for Region Hovedstaden