Af Jeanette Frost EbstrupCompassion - hva´ er nu det for noget?


Endnu et popsmart engelsk udtryk er nu kommet på alles læber, men hvad er det og hvorfor kan vi ikke bare sige medfølelse eller empati?


Fordi hverken begreberne medfølelse eller empati helt dækker godt nok. Compassion er mere end det. 


Compassion bliver ofte defineret som den følelse, der opstår, når vi bliver opmærksomme på lidelse og mærker et ønske om at lindre denne lidelse. Thupten Jinpa, tibetansk munk og professor, peger på fire komponenter i compassion:

  1. En bevidsthed om, at der er lidelse til stede - altså at du overhovedet bliver opmærksom på det.
  2. At blive følelsesmæssig bevæget eller berørt af lidelsen, smerten eller de svære følelser, der er i spil hos andre eller hos dig selv.
  3. Et ønske om at lindre lidelsen - ikke blot flygte fra den eller ignorere den. 
  4. En klarhed over, hvordan man kan hjælpe med at lindre lidelse - en klarhed over hvad der gavner, også når det, der gavner bedst, er ikke-at-handle.


Compassion er et gammelt buddhistisk begreb, der går igen i alle visdomstraditioner og religioner, men compassion som psykologisk begreb underlagt vestlig videnskabelig forskning er forholdsvis nyt.


Compassion er en naturlig menneskelig kvalitet. Vi behøver ikke lære at være compassionate - det er allerede iboende i os. Vi kan blot vælge at fokusere mere på compassion-kvaliteten og i højere grad opdyrke vores evne til at være compassionate. Vi kan lære, at sætte compassion mere i spil.


Vi kan altså træne i at være mere compassionate, så compassion og compassionate handlinger bliver den måde vi agerer i verden på. Det bliver ligesom vores default” måde at møde svære følelser på - både andres og vores egne svære følelser.


Compassion er altså både en medfødt kvalitet og en færdighed, som vi kan lære og udvikle over tid. Når vi oplever lidelse eller nogen i smerte, bliver vi ofte følelsesmæssigt bevæget af den lidelse på en måde, så vi ønsker at afslutte den ved enten at “fikse” den eller vende os væk fra den. Vi ønsker at handle og vi føler os tit overvældet af den lidelse, vi er vidne til. Det udløser ubehag, stress og svære følelser hos os selv. Vi lider også i en form for sekundær lidelse. Spørgsmålet er, om det gavner nogen, at vi selv lider, når vi ønsker at lindre lidelse for andre?


Kan vi gøre det anderledes?

Ja, i stedet for frygt eller vrede eller benægtelse eller afvisning  eller overvældelse – så kan vi handle compassionate med kærlig venlighed. 


Compassion-træning hjælper os med at blive mere bevidste om, hvordan vi rummer det svære og hvad der gavner i situationen. Vi træner, så vi er klar til at møde smerte, lidelse og svære følelser på en gavnlig måde. Når vi så konfronteres med en svær situation i vores hverdag, - er compassion en del af vores motiveringssystem eller handlingsrepetoire, som vi vil bruge mere spontant. 


Vi lever i en verden af ​​problemer og lidelse. Alle lider af og til og ingen går fri. Alle oplever svære følelser og du vil møde andres og egen lidelse igen og igen. Ulemperne ved alt dette er, at du ikke kan finde løsninger til at fikse det, hvor end du gerne ville. Stress, følelsen af utilstrækkelighed, opgivenhed og følelsen af ikke at slå til lurer derfor hele tiden.


Men du kan ikke fikse andres smerte og lidelse - ja ofte kan du ikke fikse din egen smerte. Det gør ondt at miste, det er trist at blive forladt, det kan være skamfuldt at føle jalousi og du kan ikke bare med et trylleslag fikse de svære følelser, så de går væk. Men - du kan lære at rumme smerten og være med den på en kærlig og gavnlig måde - både andres smerte og din egen. Det er compassion.


Compassion træning - hvorfor giver det mening

Når vi træner compassion i en regelmæssig praksis, så træner vi færdigheder og værktøjer til at reducere stress og til at styrke trivsel, glæde og ikke mindst arbejdsglæde. Du træner også mulighed for at forbedre dine relationer til familie, venner, kolleger, dig selv og verden samt muligheden for at forbedre din evne til at give og modtage compassion. Faktisk er der rigtig mange, der har super svært ved selv at modtage compassion, men det kan trænes.


Efterhånden er der meget forskning, der tyder på, at du ved en regelmæssig træning af compassion kvaliteten, oplever flere daglige positive følelser, reducerer stress- og depressive symptomer og øger glæde og livstilfredshed (ex. Fredrickson, 2008; Ash, 2019). At behandle sig selv og andre med compassion menes altså at fremme individuel velvære og forbedre mental sundhed. Derudover kan træning, der forbedrer menneskers evne til at give og modtage compassion, skabe en buffer eller modstandsdygtighed overfor negative stress-reaktioner (Strauss, 2016).


Formålet med compassion-træningen er, at vi lærer at rumme svære følelser, så vi kan lytte omsorgsfuldt og være i smerten og handle gavnligt på den uden at skulle fikse den eller vende os væk fra den. Vi lærer at acceptere, at vi ikke altid kan fikse, at ens barn har problemer eller ens bedste veninde har kærestesorger eller at ens mor har demens. Du kan ikke ændre på sygdommen eller tilstanden, men du kan ændre den måde, du relaterer til den på.


Det at træne sit hjerte til åbent og kærligt at kunne rumme lidelse og gribe til gavnlig handling - med understregning af ordet gavnlig. Det at kunne være med lidelse og frygt og vrede og holde det med kærlighed, - det er et kriger-element og det kræver mod.


Compassion kræver mod. Så vi træner i virkelighed vores mod, når vi træner compassion. Mod til at være med svære følelser - både hos andre og hos os selv - og mod til at møde denne smerte med venlighed, kærlighed og et åbent hjerte.


Compassion “musklen” kan trænes, som vi træner alle vores andre muskler

Compassion-træning henvender sig til dig, som gerne vil have en dybere forståelse for compassion og hvordan compassion kultiveres. Det kan være, at du allerede har en mindfulness-praksis og gerne vil bringe compassion-komponenten mere ind i din praksis og hverdag. Det er også muligt at starte direkte med fordybelse i compassion-forskning og compassion-praksis. 


Compassion-træning er for dig, der ønsker at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre og til dig, som ønsker at øge din mentale sundhed og derved opnå mere glæde, harmoni og flourishing i livet.


Du behøver ikke at have tidligere erfaring med mindfulness eller meditation, men det er vigtigt, at du er villig til at meditere, da det er en stor del af compassion-træningen. Compassion er ikke et quick-fix – det er en måde at møde verden på.


Compassion meditation er en stor del af træningen

Compassion meditation har typisk karakter af gradvis progression, hvor du i starten opdyrker compassion rettet mod nærtstående relationer samt compassion for dig selv. Dernæst at opdyrke compassion for relationer, som er mindre tætte (en fremmed eller en besværlig person, hvor relationen er konfliktpræget), og endeligt rettet mod alle levende væsener. Trods variation, indebærer compassion-meditation ofte nedenstående skridt:

  • At forestille sig lidelse, eller at forestille sig et tidspunkt, hvor en person - eller du selv - har haft det svært eller har lidt. 
  • Mindful opmærksomhed på egen reaktion på lidelse, med opmærksomhed på kropslige fornemmelser, tanker og følelser, der opstår, når man forestiller sig lidelse. 
  • At øve sig i at være med lidelsen, rumme den - og give slip på den.
  • At kultivere eller opdyrke compassion, følelsen af omsorg og hengivenhed og ønsket om at lindre lidelse og smerte. 


Er du blevet mere nysgerrig på, om compassion-træning er for dig, så er du velkommen til at læse mere på www.mindchangers.dk - her finder du også information om næste TIC hold (Træning I Compassion).


Af Jeanette Frost Ebstrup, læge, ph.d.

Speciale i mental sundhed, flourishing og compassion